Grondwerken


Ook grondwerken kent voor ons weinig verrassingen! 

Om het in vaktaal uit te leggen, kunnen we:

- terreinen egaliseren
- funderingen en bouwputten uitgraven
- terreinen vrijmaken
- kleine sloopwerken uitvoeren

Met andere woorden, ik voer uw grondwerken met passie uit. Het is vaak de basis voor een geslaagd project.